معاونت غذا و دارو- بخش دستگاهی
بخش دستگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

بخش دستگاهي آزمایشگاه کنترل موادغذایی آرایشی وبهداشتی

این بخش مجهز به دستگاه­هاي زیر بوده و قادر به اندازه گیری آفلاتوکسین ها ، فلزات سنگین، تعیین پروفایل اسید های چرب، اندازه­گيري ميزان آسپارتام و نگهدارنده­هاي بنزوات و سوربات  و ... می باشد.

·         گاز کروماتوگرافی و دتکتورهای  FID و TCD

·         کروماتوگرافی مایع ( HPLC) به همراه دتکتورهای UV و فلورسانس

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1680.43650.fa
برگشت به اصل مطلب