معاونت غذا و دارو- بخش سم شناسی
بخش سم شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بخش سم شناسي آزمایشگاه کنترل موادغذایی آرایشی وبهداشتی

این بخش توانایی انجام آزمون های زیر را دارا می باشد:

·         اندازه گيري ميزان فلزات سنگين مانند سرب، كادميوم، روي، نيكل ، آرسنيك و ... درمواد غذایی، آرایشی ، بهداشتی و بسته بندی

·         اندازه گيري سموم قارچي (مايكوتوكسين ها)

·         آفلاتوكسين هاي B1، B2،

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1679.43649.fa
برگشت به اصل مطلب