معاونت غذا و دارو- بخش میکروب شناسی
بخش میکروب شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

                          

بخش ميكروب شناسي  آزمایشگاه کنترل موادغذایی آرایشی وبهداشتی

·         انجام آزمونهای تخصصی باکتری شناسی انواع مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و بسته بندی، متناسب با نوع نمونه مورد نظر و مطابق با آخرین ضوابط و استاندارد های موجود

·         شناسایی تخم انگل در سبزیجات خشک و تازه

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1677.43647.fa
برگشت به اصل مطلب