معاونت غذا و دارو- بخش تضمین کیفیت(QA)
بخش تضمین کیفیت(QA)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بخش تضمين كيفيت (QA) آزمایشگاه کنترل موادغذایی آرایشی وبهداشتی

تضمين كيفيت به معناي تمامي تلاش ها و امكانات يك مجموعه (در اين جا همه ي امكانات شامل نيروي انساني، فضا، ابزار و تجهيزات، مواد، معرف ها، امور مالي، مستندسازي، ايمني، بهداشت و در آزمايشگاه)، براي بهبود كارائي يا ظرفيت ارائه خدمات و اثربخشي در واحد مربوطه است. واحد تضمين كيفيت مي بايد براي رسيدن به اهداف تعيين شده، برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و بازبيني (كنترل) را بصورت دقيق اجرا نمايد. بررسي خطاها، بصورت سيستماتيك و غير فردي مي بايد انجام شود و كارمندان ترغيب گردند كه خطاها را رديابي و ثبت نمايند. لازم است ارزش ها و محدوده هاي تشخيصي و طبيعي، صحت و دقت و خطي بودن، حساسيت، ويژگي روش هاي مورد استفاده موجود در آزمايشگاه، بصورت تعريف شده و كتبي تهيه شده و در دسترس باشد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1676.43645.fa
برگشت به اصل مطلب