معاونت غذا و دارو- بخش شیمی آرایشی و بهداشتی
بخش شیمی آرایشی و بهداشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

بخش شيمي آرايشي و بهداشتي آزمایشگاه کنترل موادغذایی آرایشی وبهداشتی

در اين بخش فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي به شرح زير مورد آزمايش قرار مي گيرند:

  فرآورده هاي بهداشتي شامل

·         شوينده ها، سفيدكننده ها و پاك كننده ها

·         خميردندان

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1675.43655.fa
برگشت به اصل مطلب