معاونت غذا و دارو- واحد نظارت بر شرکتهای پخش سراسری و فوریتی دارویی
واحد نظارت بر شرکتهای پخش سراسری و فوریتی دارویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 واحد نظارت بر شرکتهای  پخش سراسری و فوریتی دارویی 

 معرفی واحد:

این واحد پس از تفویض اختیار از سوی معاونت دارویی سازمان غذا و دارو از سال 1389 شروع به فعالیت نموده است و نظارت و پایش دقیق خرید داروخانه‏ها از شرکتهای پخش و جلوگیری از به هدر رفتن منابع  و کاهش ذخیره دارو و مواد اولیه در شرایط حساس کنونی از طریق کنترل مصرف بی رویه دارو ،جلوگیری از ایجاد اغتشاش در زنجیره تامین دارو واصلاح نظام دارویی در هر یک از حلقه‏ های زنجیره تامین داروهای مورد نیاز مردم ،تلاش در جهت ایجاد یک زنجیره توانمند مسئولیت‏ پذیر و نظارت بر عملکرد شرکتهای پخش به منظور تحکیم مبانی قانونی مربوط به توزیع وعرضه دارو ،کارشناسی محل معرفی شده جهت انبار و صدور پروانه مسئول فنی شعب استانی راعهده دارمی‏باشد.انجام بازدید های ادواری و ارزشیابی از شرکتهای پخش و فوریتی و تک نسخه ای ، انجام مانور مشترک با سایر دانشگاهها و سازمان غذا و دارو هم چنین واحد فنی و نظارت داروخانه ها. پروانه مسئول فنی شعب استانی و ارسال نامه های سهمیه بندی داروهای کمیاب از سوی سازمان غذا و دارو به شرکتهای پخش ، بررسی و صدور مجوز جهت شرکتهای دارویی مجاز شرکت کننده در کنگره ها و انجام بازرسی از غرفه های دارویی در روز کنگره و صدور مجوز دریافت دارو از شرکتهای پخش برای داروهای  مصرفی و اتاق عمل و ترالی های اورژانس مراکز جراحی محدود و کلینیکها و دمانگاهها 
 

ضوابط، مقررات، دستورالعمل و آئین نامه
* نمونه فرم بازرسی ادواری از شرکت فوریتی واردات دارو
* ضوابط مربوط به معرفی مسئول فنی شرکت ثبت، ساخت و ورود دارو


 
شرکت های تحت پوشش دانشگاه

#تقسیم بندی دانشگاهی شرکتهای پخش دارویی

فرآیند انجام امور


* فرآیند ارزشیابی فصلی شرکت های پخش سراسری دارو

* فرآیند بازدید ادواری از شرکت های پخش سراسری

* فرآیند بازدید ادواری از شرکت های واردات و فوریتی دارو

* فرآیند بررسی شکوائیه از شرکت های پخش سراسری و واردات

* فرآیند کارشناسی تأیید محل انبار دارویی شرکت های پخش سراسری دارو

*فرایند صدور مجوز اخذ دارو برای مراکز جراحی محدود و کلینیکها از شرکتهای پخش

*فرایند صدور مجوز برای شرکتهای پخش و تولید کننده دارویی برای کنگره ها

 

نمایی از ارتقاء کیفیت در اصول GSP و GDP انبارهای شرکت پخش سراسری قاسم ایران

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1671.49401.fa
برگشت به اصل مطلب