معاونت غذا و دارو- واحد نظارت بر داروخانه های بیمارستانی
واحد نظارت بر داروخانه های بیمارستانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

واحد نظارت بر داروخانه‏ های بیمارستانی

 شرح وظائف:

انجام بازدیدهای ادواری و اورژانسی از داروخانه های بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه اعم ازخصوصی و دولتی و حصول اطمینان از فروش دارو ، شیرخشک ،مکمل های غذایی و رژیمی ، غذاهای کمکی شیرخواران ، لوازم یکبارمصرف و تجهیزات پزشکی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی مجاز (واجد پروانه ساخت و یا دارای مجوز وزارت متبوع) ، ارسال بخشنامه ها و اطلاعیه های وزارت متبوع و سازمان غذا و دارو به کلیه بیمارستان ها،ارزیابی فنی بخش مراقبت های دارویی ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستا نها به صورت سالیانه،  انجام کارشناسی محل داروخانه و انبار دارو – تجهیزات بیمارستان های جدیدالتأسیس و یا جابه جائی محل داروخانه و انبار، رسیدگی به شکایات واصله  و ارجاع پرونده های تخلف به مراجع ذیصلاح قانونی وتعزیرات، ارجاع پرونده ها در صورت لزوم به کمیسیون های  قانونی ماده 11 و کمیسیون ماده 20 .

فرآیند انجام امور

* فرایند بازدید مشترک یا اورژانسی از داروخانه

* فرایند پاسخگویی به شکایات از داروخانه

* فرایند تأیید کروکی داروخانه بیمارستان

* فرایند نظارت بر داروخانه

*آئین نامه اجرائی بخش مراقبت های دارویی مراکز درمانی

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

*بخشنامه  نحوه قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی

*الحاقیه بخشنامه

*استاندارد فضای فیزیکی بخش مراقبت های دارویی

*استاندارد یخچال دارویی

*استاندارد تجهیزات اورژانس

*اعتبار بخشی سال 95

*آیین نامه استاندارد دارویی اورژانس

*دستورالعمل طرح تحول نظام سلامت


*نمونه فرم بازرسی از داروخانه های بیمارستانی

* تعهد نامه دریافت مواد تحت کنترل جهت پروژه های تحقیقاتی

*لیست اسامی بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه

*لیست اسامی بیمارستان های خصوصی تحت پوشش دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1670.46203.fa
برگشت به اصل مطلب