معاونت غذا و دارو- مناطق تحت پوشش دانشگاه
مناطق تحت پوشش دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

  مناطق شهرداری تحت پوشش : ۲-۵-۶-۹-۱۸-۲۱-۲۲ تهران

  شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش: شهریار-رباط کریم-ملارد-شهرقدس و بهارستان

#تقسیم بندی دانشگاهی شرکتهای پخش دارویی

#فهرست شرکت های فوریتی واردات دارو 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1655.44111.fa
برگشت به اصل مطلب