معاونت غذا و دارو- دستورالعمل و راهنمای گزارش و ثبت عوارض ناخواسته دارویی
دستورالعمل و راهنمای گزارش و ثبت عوارض ناخواسته دارویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.15903.48737.fa
برگشت به اصل مطلب