معاونت غذا و دارو- جزوات آموزشی در مورد گزارش عوارض ناخواسته دارویی
جزوات آموزشی در مورد گزارش عوارض ناخواسته دارویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.15902.48616.fa
برگشت به اصل مطلب