معاونت غذا و دارو- گالری عکس
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزاری جشن روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.14986.88795.fa
برگشت به اصل مطلب