معاونت غذا و دارو- گالری عکس
معاونت غذا و دارو داشنگاه علوم پزشکی ایران ارسال محموله اقلام دارویی و تجهیزات مورد نیاز هموطنان سیل زده خوزستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.14986.82518.fa
برگشت به اصل مطلب