معاونت غذا و دارو- گالری عکس
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران دیدار نوروزی جناب آقای دکتر ولائی معاون غذا و دارو با پرسنل معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.14986.81419.fa
برگشت به اصل مطلب