معاونت غذا و دارو- شرح وظایف
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 

مدیریت تحقیق و توسعه

فعالیت مدیریت تحقیق و توسعه مشتمل بر سامان دهی، بستر سازی و انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی در جهت ارتقاء سلامت غذایی و دارویی، اصلاح تجویز و مصرف دارو و پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی و فعالیت در حوزه اطلاع رسانی داروها و سموم (کد 190) می باشد.

گروه های هدف شامل: جامعه پزشکان، داروسازان،کارشناسان، عموم مردم و صنایع غذایی و دارویی است

این مدیریت دارای 5 واحد به شرح ذیل میباشد که هر کدام از این واحدها براساس شرح وظایف مصوب انجام وظیفه می نمایند:

1-آموزش
2-پژوهش
3-عوارض ناخواسته داروئی
4-تجویز و مصرف منطقی دارو
5-DPIC اطلاع رسانی داروها و سموم

 

از دیگر وظایف این واحد شناسایی مشکلات و نیازهای معاونت غذا و دارو در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی مناسب میباشد.    

 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.14834.49076.fa
برگشت به اصل مطلب