دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذا و آرایشی
  • مدیریت داروئی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • تجهیزات پزشکی
  • اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل
  • اداره مبارزه با قاچاق کالا

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران کمیسیون 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۵ | 

کمیسیون دارو مورخ 21 اسفند ماه 98
کمیسیون مدیریت غذا 20 اسفند 98
کمیسیون مدیریت دارو مورخ 29 بهمن ماه 98
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 20 یهمن 98
کمیسیون مدیریت دارو 29 دی ماه 98
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 24 دی ماه 98
کمیسیون مدیریت دارو 24 آذر ماه 98
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 27 آذر 98
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 5 آذماه 98
کمیسیون مدیریت دارو - آبان ماه 1398
دهمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 38 پرونده در 14 آبانماه سال 98
کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها مورخ 28 مهرماه 98
نهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی76پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران (23 مهر)
هشتمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 58 پرونده در 2 مهرماه سال 98 برگزار شد

کمیسیون مدیریت دارو - 31 شهریور ماه
هفتمین  جلسه کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 44 پرونده در 12 شهریورماه سال 98 برگزار شد
کمیسیون مدیریت دارو - 27 مرداد 1398
ششمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی49پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران 22 مرداد
پنجمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی (1مرداد)
کمیسیون مدیریت دارو - 30 تیرماه 1398
کمیسیون مدیریت غذا، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی - 4 تیرماه 1398

دفعات مشاهده: 1387 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر