دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذا و آرایشی
  • مدیریت داروئی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • تجهیزات پزشکی
  • اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل
  • اداره مبارزه با قاچاق کالا

بخش پذیرش نمونه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

بخش پذيرش نمونه آزمایشگاه کنترل موادغذایی آرایشی وبهداشتی

·         دریافت نمونه ها ی ارسالي از ادارات نظارت ، شبکه ها و مراكز بهداشتي معاونت بهداشتي

·         ارسال نمونه و رعايت اصول اوليه نمونه­ برداري مورد بررسي قرار گرفته و پس از دريافت، نمونه­ ها كدگذاري شده و با توجه به نامه­ ي درخواست آزمايش، به بخش­هاي مربوطه آزمایشگاه ارسال مي­گردند.

·         در صورت عدم توانایی در انجام آزمونی خاص هماهنگی با آزمایشگاه همکار ذیصلاح انجام و نمونه به ازمایشگاه همکار ارسال میگردد.