دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذا و آرایشی
  • مدیریت داروئی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • تجهیزات پزشکی
  • اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل
  • اداره مبارزه با قاچاق کالا

آزمایشگاه های همکار

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دستور العمل ها و ضوابط


- دستورالعمل نحوه صدور پروانه های تاسیس، بهره برداری، مسئول فنی ونحوه فعالیت آزمایشگاههای تخصصی تهیه و ساخت نمونه های آزمون مهارت آزمایی  و استاندارد) شماره سند: AL.7، شماره ویرایش :00 تاریخ اجرا : 12/11/1392)

 دستورالعمل نحوه واگذاری امور اجرایی آزمایشگاههای همکار و مجاز به دانشکده / دانشگاه(شماره سند: AL.6 شماره ویرایش :01 تاریخ اجرا : 21/05/1393)

دستورالعمل شرایط و ضوابط تاسیس شعبه توسط آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده در کشور(شماره سند: AL.14 شماره ویرایش :00تاریخ اجرا :12/11/1392)


دستورالعمل نحوه فعالیت و صدور مجوز برای آزمایشگاههای خارج از کشور(شماره سند: AL . 8 تاریخ اجرا : 12/11/1392) شماره ویرایش : 00


-دستورالعمل نحوه ارائه خدمات غیر از آزمون توسط آزمایشگاههای همکار و مجاز(شماره سند: AL.10 شماره ویرایش :01 تاریخ اجرا : 02/12/1393)

-دستورالعمل نحوه صدور و تمدید موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای همکار و مجاز(شماره سند: AL.1 شماره ویرایش :04 تاریخ اجرا : 19/02/1394)

دستورالعمل نحوه تعیین سطح آزمایشگاههای همکار(شماره سند: QA.61 شماره ویرایش : تاریخ اجرا : 29/02/139404)

دستورالعمل شرایط کارکنان شاغل در آزمایشگاههای همکار و مجاز(شماره سند: AL.15 شماره ویرایش :00 تاریخ اجرا :12/11/1392) 

دستورالعمل شرایط و نحوه صدور پروانه مسئول فنی آزمایشگاههای همکار و مجاز(شماره سند: AL.12 شماره ویرایش :01 تاریخ اجرا: 14/07/1393)

آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای همکار

الزامات کلی عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)درآزمایشگاه های کنترل مواد غذایی،  آرایشی و بهداشتی(شماره سند:  AL.2 شماره ویرایش :03 تاریخ اجرا : 14/07/1394)

  دستورالعمل نحوه ارزیابی و تعیین سطح آزمایشگاههای مجاز(شماره سند :  QA.66 شماره ویرایش : 00 تاریخ اجرا : 15/10/1393)

  چک لیست ارزیابی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاههای همکار و مجازبه استناد ماده 40 آئین نامه(AL.CH.1 شماره سند : 02 شماره ویرایش تاریخ اجرا : 31/05/94)

- طبقه بندی SOP

- نحوه ارسال مستندات روش آزمون SOP

فرم های مورد نیاز
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5257 بار   |   دفعات چاپ: 204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر