• 1401/05/24 - 11:44
  • - تعداد بازدید: 232
  • - تعداد بازدید کنندگان: 218
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
سازمان غذا و دارو

مدیریت غذایی : پیرو بخشنامه شماره 12196/675/د مورخ 4/2//1401 به پیوست چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازیPRPS واحد های تولیدی 1401

مدیریت غذایی : پیرو بخشنامه شماره 12196/675/د مورخ 4/2//1401 به پیوست چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازیPRPS واحد های تولیدی بازنگری شده در سال 1401 از طریق سامانه audit نیز در دسترس می باشد.جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد.

4166.mp3 مدیریت غذایی : پیرو بخشنامه شماره 12196/675/د مورخ 4/2//1401 به پیوست چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازیPRPS واحد های تولیدی 1401
  • Newsgroup :
  • News code : 4166
کپی لینک کوتاه:
key words
محسن سالمی
خبرنگار

محسن سالمی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings