معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو برگزاری اولین جلسه آموزشی GSP&GDP جهت گروه پزشکی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران:اولین جلسه آموزشی GSP&GDP جهت گروه پزشکی توسط اداره نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارودانشگاه ایران  در روز  دوشنبه 20شهریورماه 96در سالن اجتماعات معاونت معاونت غذا و داروبرگزار گردید.
در این جلسه که با هدف ارتقاء دانش انبارداری و توزیع بهینه دارو در شرکتهای پخش سراسری دارو با استفاده از گاید لاین های معتبر روز دنیا جهت گروه پزشکی تشکیل شد، مسئولین فنی و مسئولین  انبارشرکتهای پخش سراسری دارویی، مدیر و کارشناسان اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر این معاونت، حضور داشتند.
در جلسه اصول GSP&GDP مباحثی پیرامون آشنایی با عوامل موثر در استوک و توزیع بهینه فرآورده های سلامت محور ، وظایف  مدیران عامل و مسئولین فنی و کارکنان انبار جهت برقراری اصول GSP&GDP در انبارهای مرکزی و شعب و بیان انحرافات تجهیزات و کارکنان و موارد اصلاح آن براساس اطلاعات موجود در PIC/S -2017، بیان نقاط ضعف شرکتهای پخش سراسری دارو در امر استوک و توزیع دارو نظیر عدم استفاده از سوله هایی که متناسب با انبارش کالاهای سلامت محور در نظر گرفته می شود، تدوین مستنداتی نظیرSMF ،SOP ، نقشه دمایی انبار و سردخانه ها و ناوگان حمل و نقل بر اساس یافته های موجود در WHO ،از سوی مدرس جلسه دکتر جهان آرا کارشناس اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو ارائه شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.54636.fa
برگشت به اصل مطلب