معاونت غذا و دارو- اخبار
برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی نمونه برداری موادغذایی با رویکرد تکنیک های تخصصی و کاملا کاربردی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 
 AWT IMAGEبه گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران : دوره آموزشی اصول و مبانی نمونه برداری موادغذایی با رویکرد تکنیک های تخصصی و کاملا کاربردی در روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه سال جاری در سالن اجتماعات  معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
در دوره آموزشی اصول و مبانی  نمونه برداری موادغذایی  که در جهت ارتقا سطح آگاهی کارشناسان و بازرسان معاونت غذا و دارو و شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش با سه اولویت علمی، اجرائی و حقوقی برگزار شد، مطالبی توسط مدرس دوره مهندس کاکوئی،  پیرامون تفاوت های نمونه برداری و نمونه برداری تخصصی مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی ،تعاریف و اصطلاحات ، هدف از نمونه برداری ،انواع روشهای نمونه برداری ،اصول نمونه برداری مواد غذایی ،فاکتورهای موثر بر تعیین حجم نمونه ،مباحث فنی و حقوقی در نمونه برداری وبخصوص مفاد صورتجلسه نمونه برداری ،نحوه برخورد با بهر های نقص دار و مثال های عینی از نمونه برداری محصولات غذایی ارائه  شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.54599.fa
برگشت به اصل مطلب