معاونت غذا و دارو- اخبار
برگزاری اولین جلسه آموزشی ttac جهت گروه پزشکی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
AWT IMAGEبه گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران: اولین جلسه آموزشی ttac جهت گروه پزشکی در سال جاری توسط اداره نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارودانشگاه ایران  در روز  دوشنبه 13 شهریورماه 96در سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید.
 در این جلسه که با هدف افزایش آگاهی و تسلط بر سامانهttac  جهت گروه پزشکی تشکیل شد، مدیر  و کارشناسان مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسئولین فنی و مسئولین  واحد آی تی شرکتهای پخش سراسری دارویی  حضور داشتند.
در جلسه آموزشی ttac ، مباحثی پیرامون تاریخچه بهره برداری از سامانهttac در ایران، اشنایی ابتدایی با سامانه، کاربردهای سامانه، تغییرات جاری واعمال شده در سامانه، نحوه استفاده از سامانه  توسط مدرسین جلسه، دکتر علی فخر آبادی مدیر عامل سامانه فرآورده های سلامت محور ttac، دکتر مهدی پور،مهندس حمیدرضا علیزاده  کارشناسان اداره نظارت بر زنجیره تامین ومهندس رفیعی کارشناس اداره مواد و دارو های تحت کنترل ارائه شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.54524.fa
برگشت به اصل مطلب