معاونت غذا و دارو- اخبار
چهارمین کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها با رسیدگی به 21پرونده برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | 

AWT IMAGEبه گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران : در چهارمین جلسه کمیسیون قانونی ماده20 امور داروخانه های معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران در سال 96، به 21پرونده رسیدگی شد.

کمیسیون قانونی ماده20، که در واقع کمیسیون امور داروخانه هاست ، مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی که مستقر در حوزه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ( کمیسیون مرکز) و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ( کمیسیون قانونی دانشگاه ) ،می باشد.

این کمیسیون روزیکشنبه مورخ 25تیر ماه  سال96  با حضور معاون محترم غذا و دارو، نماینده محترم انجمن داروسازان ایران، داروساز آزاد، داروساز منتخب سازمان نظام پزشکی، مدیر نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور و مسئول واحد امور داروخانه ها در معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.

در این جلسه تعداد 21پرونده مطرح شد و نتایج بررسی ها و رسیدگی های لازم متعاقبا به ذی نفعان مربوطه اعلام خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.52065.fa
برگشت به اصل مطلب