معاونت غذا و دارو- اخبار
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول معاونت های غذا و دارو سطح یک کشوری را به خود اختصاص داد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران : درهمایش معاونین غذا و دارو سراسر کشور  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی  سطح یک کشوری  رتبه یک را به خود اختصاص داد ه و پیرامون تجارب موفق نیز دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو  از معاون غذا و داروی این دانشگاه تقدیر به عمل آورد.

در همایش معاونین غذا و دارو سراسر کشور مورخ روز چهارشنبه 21 تیرماه 96به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی که با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا ودارو ، مدیران کل سازمان و معاونین غذا ودارو سراسر کشور برگزار شد، دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه ایران به جهت کسب رتبه اول معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران در بین  معاونت های غذا و دارو سطح یک کشوری موفق به کسب تندیس  شد  و همچنین  پیرامون تجارب موفق و ارزنده در خصوص تهیه و تدوین دستورالعمل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی،  نیز  لوح تقدیرنامه ای از سوی دکتر دیناروند شد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.30025.51751.fa
برگشت به اصل مطلب