معاونت غذا و دارو- معرفی مدیریت
معرفی مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور :
 جناب آقای دکتر فرهاد بارانی
فارغ التحصیل از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تحصیلی : داروسازی
مقطع تحصیلی : دکترا

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.17728.43874.fa
برگشت به اصل مطلب