معاونت غذا و دارو- معرفی معاون غذا و دارو
معرفی معاون غذا و دارو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر مهران ولائی
فارغ التحصیل از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تحصیلی : داروسازی
مقطع : دکترا

CV-دکتر ولائی-معاون غذا و دارو
 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.17721.43876.fa
برگشت به اصل مطلب