معاونت غذا و دارو- واحد نظارت بر شرکتهای پخش سراسری و فوریتی دارویی
واحد نظارت بر شرکتهای پخش سراسری و فوریتی دارویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 واحد نظارت بر شرکتهای  پخش سراسری و فوریتی دارویی 

 معرفی واحد:

این واحد پس از تفویض اختیار از سوی معاونت دارویی سازمان غذا و دارو از سال 1389 شروع به فعالیت نموده است و نظارت و پایش دقیق خرید داروخانه‏ها از شرکتهای پخش و جلوگیری از به هدر رفتن منابع  و کاهش ذخیره دارو و مواد اولیه در شرایط حساس کنونی از طریق کنترل مصرف بی رویه دارو ،جلوگیری از ایجاد اغتشاش در زنجیره تامین دارو واصلاح نظام دارویی در هر یک از حلقه‏ های زنجیره تامین داروهای مورد نیاز مردم ،تلاش در جهت ایجاد یک زنجیره توانمند مسئولیت‏ پذیر و نظارت بر عملکرد شرکتهای پخش به منظور تحکیم مبانی قانونی مربوط به توزیع وعرضه دارو ،کارشناسی محل معرفی شده جهت انبار و صدور پروانه مسئول فنی شعب استانی راعهده دارمی‏باشد.

 ساختاراداری دارو  :  

1- نظارت برشرکتهای فوریتی وتک نسخه‏ای

2- نظارت برشرکتهای پخش سراسری ‏دارو

3- نظارت بر شعب استانی شرکتهای پخش سراسری

ضوابط، مقررات، دستورالعمل و آئین نامه
* نمونه فرم بازرسی ادواری از شرکت فوریتی واردات دارو
* ضوابط مربوط به معرفی مسئول فنی شرکت ثبت، ساخت و ورود دارو


 
مناطق تحت پوشش دانشگاه

#تقسیم بندی دانشگاهی شرکتهای پخش دارویی

 # فهرست شرکت های فوریتی واردات دارو


فرآیند انجام امور


* فرآیند ارزشیابی فصلی شرکت های پخش سراسری دارو

* فرآیند بازدید ادواری از شرکت های پخش سراسری

* فرآیند بازدید ادواری از شرکت های واردات و فوریتی دارو

* فرآیند بررسی شکوائیه از شرکت های پخش سراسری و واردات

* فرآیند کارشناسی تأیید محل انبار دارویی شرکت های پخش سراسری دارو

* فرآیند پیگیری کمبودهای دارویی

نمایی از ارتقاء کیفیت در اصول GSP و GDP انبارهای شرکت پخش سراسری قاسم ایران

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=25.1671.49401.fa
برگشت به اصل مطلب