دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذایی و آرایشی
  • مدیریت دارویی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • مدیریت تجهیزات پزشکی
  • فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE

اهم فعالیتهای مدیریت نظارت بر مواد غذائی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی


فعالیت های اجرایی :

 ۱. نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه های مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 

۲. بازرسی ، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز تولید ، نگهداری ، بسته بندی مواد غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم و اعمال روش های نوین کنترل  

۳. کنترل و نمونه برداری از محموله های مواد غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم در گمرک

۴. نظارت بر اجرای GMPوGHPدر مراکز تولید ونگهداری مواد غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم

۵. معدوم نمودن و تغییر کاربری کالاهای غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم و معرفی واحدهای متخلف به کمیسیون ماده ۱۱ و مراجع قضایی .

 ۶. اجرای طرح PMS (کنترل و نمونه برداری محصولات در سطح عرضه)  

۷. شرکت در کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح PMS . 

۸. شرکت در عملیات معدوم سازی اقلام غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی قاچاق با حضور نماینده سازمان اموال تملیکی 

۹. بازرسی های مشترک با اداره تعزیرات و سازمان بازرگانی استان جهت بررسی عرضه محصولات غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم

۱۰. شناسایی واحدهای تولیدی غیرمجاز واعمال ضوابط وقوانین در مورد آنها

۱۱. نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده و رعایت مندرجات پروانه ساخت توسط تولید کنندگان مواد غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم

۱۲. معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضایی و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره و همچنین نظارت بر انهدام فرآورده های غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم غیر قابل مصرف

۱۳. پیگیری پرونده های ارسالی به مراجع قضایی تا حصول نتیجه .

۱۴. شرکت درکمیته های کنترل ونظارت وشرکت درتهیه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل مواد غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم 

۵. مطالعه در مورد مواد غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم مختلفی که مصرف آنها از طرف سازمانهای بهداشتی وبین المللی منع شده است

۱۶. همکاری در تدوین استانداردها و سایر مقررات مربوط به مواد غذائی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و سموم با سایر گروهها 

۱۷. تهیه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی ۱۸. تهیه گزارش و آمار فعالیتهای انجام شده&
nbs

دفعات مشاهده: 1234 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر