دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذا و آرایشی
  • مدیریت داروئی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • تجهیزات پزشکی
  • اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل

کمیسیون های سال 1398

شکایات واحد غذایی، آرایشی و بهداشتی


کد رهگیرى این فرم: P26-F29-U0-N229797          
[ چاپ فرم ]

فرآوری شده در کارخانه

:: مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره تلفن:
:: مشخصات محصول

نام تجاری:
نام تجاری محصول:
شماره پروانه ساخت:
تاریخ تولید:

تاریخ شمسى:

تاریخ انقضاء:

تاریخ شمسى:

سری ساخت:
نام کارخانه تولیدکننده:
موضوع شکایت: